„Zielone Płuca Krakowa”

zdjeccie-dzieciRealizowany w 2000 r. Celem projektu było zahamowanie degradacji terenów zielonych na terenie Krakowa, ochrona terenów cennych przyrodniczo, inicjowanie akcji społecznych na rzecz zachowania istniejących terenów zielonych i tworzenia nowych oraz poprawa procedur konsultacji publicznych w zakresie ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego, a także zwiększenie społecznego dostępu do informacji i społecznego udziału w podejmowaniu decyzji. Rezultatami projektu było:

  1. a)zmniejszenie skali wycinki drzew, doprowadzenie do sadzenia przez inwestorów drzew i krzewów (w celu zrekompensowania powstałych szkód ekologicznych), zwiększenie warunków w zakresie ochrony przyrody, doprowadzenie do poszerzania projektów zieleni przy realizacji inwestycji
  2. b) urządzenie terenów zieleni na terenie dzielnicy II (posadzono ponad 200 drzew, krzewów i pnączy),
  3. c)zmniejszenie przez Prezydenta Miasta Krakowa opłat za użytkowanie terenów przez Klub Sportowy „Korona” do 1/5 kwoty pierwotnie naliczonej, co pozwoli na utrzymanie funkcji rekreacyjno-sportowej obiektów.
  4. d) kampania w obronie Stawu Dąbskiego doprowadziła do porozumienia pomiędzy inwestorem, Towarzystwem ispołecznością lokalną w wyniku czego obok inwestycji powstanie pierwszy w Krakowie użytek ekologiczny.
  5. e) wspólnie z mieszkańcami osiedla Rybitwy zaproponowano utworzenie użytku ekologicznego Staw przy ul. Przy Cegielni.
  6. f)   powołanie stowarzyszeń lokalnych
  7. g) udział Towarzystwa przy powołaniu Forum dla Nowej Huty

Projekt realizowany był dzięki dotacji Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie