Strona Główna

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, powstałym w 1996 r. posiadającym status organizacji pożytku publicznego (nr  KRS 0000047970).

Celem Towarzystwa jest:

 • ochrona przyrody,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona zwierząt,
 • ochrona krajobrazu,
 • ochrona wartości kulturowych,
 • pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest członkiem „Konfederacji dla  przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea.

Towarzystwo było inicjatorem powstania w 2002 r. Krakowskiego Funduszu Ochrony Przyrody, którego celem jest wspieranie inicjatyw ochrony przyrody w Krakowie.

 W ciągu 17 lat działalności zrealizowaliśmy ponad 30 projektów ekologicznych. Udało nam się zaprosić do współpracy szereg szkół i przedszkoli oraz samorządy lokalne, od 1996 r. współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Towarzystwo jest członkiem Konfederacji na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea, współtworzymy przy Urzędzie Miasta Krakowa Komisję Dialogu Obywatelskiego (KDO) ds. środowiska oraz KDO ds. rewitalizacji Nowej Huty.

Nasza działalność została również doceniona przez inne instytucje. W 2004 r. za realizację projektu „Drzewo Życia na szlaku Greenways Kraków-Oświęcim” Towarzystwo otrzymało II miejsce w konkursie „W harmonii z przyrodą” organizowanego przez Hewlett Packard pod patronatem Ministra Środowiska. W 2003 r. otrzymaliśmy wyróżnienie w programie „Szkoły dla ekorozwoju” za „przyjęcie roli lidera działań lokalnych, które pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców; angażowanie szkół e współpracę partnerską; budowanie w regionie roli szkół jako Lokalnych Centrów Aktywności Ekologicznej; budowanie regionalnego programu współpracy ze szkołami; sumienność i ogromne zaangażowanie w podejmowane inicjatywy”.

W 2001 r. Towarzystwo zostało wyróżnione w konkursie „Porządnie poza rządem” organizowanym przez Fundację im. Batorego, za konsekwentne przestrzeganie prawa w działaniach, umiejętności negocjacyjne w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, angażowanie mieszkańców w prace na rzecz najbliższego otoczenia.

Realizowany przez Towarzystwo projekt „Promocja pnączy w Krakowie” uzyskał główną nagrodę Fundacji Partnerstwo dla Środowiska za rok 1999 (Najlepszy Projekt Europy Środkowo-Wschodniej) oraz był wyróżniony w konkursie Indywidualna Ekologiczna Nagroda Bayera w 2000 r.

Stałe działania:

 • ochrona płazów – zabezpieczanie tras migracyjnych płazów (Ojcowski Park Narodowy), ochrona płazów i ich miejsc lęgowych, działania edukacyjne;
 • działania konsultacyjne i interwencyjnedotyczące ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu, przestrzeni publicznych
 • Ochrona łąk – Natura 2000 Puszcza Niepołomicka – wykupywanie i utrzymanie łąk w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka;
 • Ochrona łąk – Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy – podjęte działania zmierzające do dzierżawy/wykupu i utrzymania łąk w obszarze Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy w Krakowie;
 • Społeczna Ostoja Przyrody Staw przy Cegielni – Utrzymywanie jedynej w Krakowie społecznej ostoi przyrody (obszar stanowiący własność organizacji społecznej przeznaczony przez nią na cele ochrony przyrody) obejmującej staw, zadrzewienia nadwodne oraz łąki. Teren ocalony przez okolicznych mieszkańców oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody przed zabudową na cele zakładu diagnostyki maszyn budowlanych. Od 2003 r. znajduje się pod zarządem Towarzystwa, początkowo na mocy umowy bezpłatnego użyczenia nieruchomości, a od 2006 r. płatnej umowy dzierżawy od Gminy Kraków.