„Z ekologią na co dzień”

Celem zadania „Z ekologią na co dzień” było prowadzenie szeroko pojętych działań ekologicznych wśród najmłodszych dzieci – wśród przedszkolaków.

Od marca do końca czerwca 2007 r. prowadzony był cykl zajęć edukacyjnych w poszczególnych grupach (4 zajęcia w miesiącu) związanych z ekologią m.in. z ogrodem przedszkolnym, porami roku, wodą, powietrzem, glebą, bogactwami naturalnymi, roślinami, zwierzętami itp.- z wykorzystaniem zakupionych książek i pomocy dyd., nauczycielki przeprowadzały z aktywnym udziałem dzieci badania i eksperymenty przyrodnicze.

Założono „mini – laboratoria” – gdzie dzieci mogły eksperymentować, doświadczać i badać otaczającą przyrodę. Wzbogacone zostały „Żywe Kąciki Przyrody” – o nowe okazy.

W ogrodach przedszkolnych podczas prac na działkach doświadczalnych – zostały wzbogacone wiadomości dzieci na temat roślin. Były rozwijane zainteresowania przyrodnicze w tej dziedzinie m.in. poprzez udział dzieci w czynnościach pielęgnacyjnych (wyrywanie chwastów, sianie, sadzenie, zbieranie plonów, zbieranie śmieci) oraz uatrakcyjnienie miejsc aktywnego wypoczynku dzieci na łonie natury w ogrodzie.

Powstały ścieżki edukacyjne, gdzie dzieci mogły uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okazów fauny i flory znajdującej się w ogrodach przedszkolnych.

Został zainicjowany Klub Małych Ekologów w Przedszkolu „Bajka”. Podczas jednych z zajęć małych ekologów został wykonany plakat prezentujący negatywne i pozytywne działania człowieka w ramach ochrony środowiska (ochrona wody, ochrona powietrza, ochrona ziemi) – (wyeksponowany był podczas obchodów Dni Ziemi 2007 w przedszkolu Bajka.)

Od marca do końca czerwca dzieci z w/wym. przedszkoli uczestniczyły w wielu wycieczkach.

W kwietniu dzieci z w/wym. przedszkoli uczestniczyły w wycieczce do Puszczy Niepołomickiej, gdzie był poruszany problem ochrony środowiska, rozbudzona została również wrażliwość na piękno przyrody. Dzieci obserwowały życie owadów i ptaków żyjących w naturalnym otoczeniu, wzbogaciły wiadomości na temat życia w ekosystemie wodnym i leśnym – wszystko porównywały z leksykonami i encyklopediami przyrodniczymi. Kształtowany był także nawyk poszanowania środowiska przyrodniczego, nie zaśmiecanie i nie niszczenie przyrody.

W maju odbyła się „Wielka wyprawa po Skarb Starego Nietoperza” – wycieczka do Dolinki Będkowskiej i zwiedzanie Jaskini Nietoperza. Dzieci pospacerowały po Dolince Będkowskiej, zwiedziły z przewodnikiem Jaskinię Nietoperzową, dowiedziały się o życiu niezwykle ciekawych mieszkańców podziemnych korytarzy.

W czerwcu odbyła się wycieczka – „Rejs statkiem po Wiśle”, gdzie dzieci mogły zobaczyć naszą najdłuższą rzekę, poznać jej nazwę i ekosystem. Wycieczka ta uzmysłowiła dzieciom znaczenie konieczności poszanowania zasobów wodnych.

Również w czerwcu dzieci wyruszyły z lupami, mikroskopem i leksykonami do Ogrodu Botanicznego „uczyć się przyrody”. Rozwijały więzi emocjonalne z przyrodą, wzbogaciły wiadomości na temat życia owadów i roślin.

            Od marca do końca czerwca dzieci z w/wym. przedszkoli uczestniczyły w cyklu koncertów związanych z ochroną środowiska, ekologią.

W marcu w Przedszkolu Sam. Nr 116 dla przedszkolaków z P. „Bajka” , P. 116 i P. 107 – odbył się koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej pt. „Odgłosy natury” – dzieci wysłuchały m.in. takie utwory jak „Lot trzmiela”, „Poranek”. W kwietniu – udział dzieci w koncercie „Co tak pięknie gra? – odgłosy wiosny” – w Domu Kultury Kuźnia. W czerwcu – udział dzieci w koncercie w Szkole Muzycznej – „Echa przyrody”.

W maju mali aktorzy z Przedszkola BAJKA przedstawiły pozostałym dzieciom i rodzicom ekologiczne przedstawienie pt. „Jak Kapturek w małym lasku przyrodę ratował z potrzasku” – wg K. Makowskiej.

W maju odbył się między-przedszkolny konkurs recytatorski „Zwierzęta w poezji dziecięcej”.

W kwietniu w w/wym. przedszkolach – nauczycielki wraz z dziećmi i ich rodzicami wzięły udział w obchodach Dni Ziemi – było to szereg działań propagujących ochronę środowiska:

warsztaty podczas, których wykonano stroje „z materiałów z odzysku” (np. folii, tektury, papieru itp.) na konkurs mody ekologicznej. Były to m.in. stroje takie, jak np. Wodnik Szuwarek, Rwąca Rzeka, Jeziorak itp.

Udział w akcji „Sprzątamy osiedle – chcemy mieszkać czysto” – segregowano śmieci i wrzucano do kolorowych pojemników.

Udział dzieci w „Zielonym korowodzie” – przejście z dziećmi w korowodzie z transparentami propagującymi zdrowe miasto – na Łąki Nowohuckie.

„Zielone światło dla Łąk Nowohuckich” – plener plastyczny na łąkach – „malowanie ze ślimakami”, „Przyroda na łąkach – widziana oczami dzieci”, zabawy badawcze – „mieszkańcy łąk pod lupą”, gry i zabawy na świeżym powietrzu, sprzątamy łąki – zbiórka śmieci.

Pikniki ekologiczne w przedszkolach – celem imprez była dobra zabawa połączona z promocją zdrowego stylu życia i proekologicznych działań w placówkach przedszkolnych, dzieci pokazywały zmiany i kontynuację własnych działań w obrębie założonych w poprzednich latach, przedszkolnych ostojach przyrody dla rodzimej flory i fauny.

Ogólnopolski konkurs plastyczny (V edycja) dla przedszkolaków „Czyste miasto – twoje marzenie”

między-przedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej dla 6-latków z przedszkoli krakowskich.

w ogrodzie Przedszkola Bajka – odbyło się uroczyste sadzenie drzewa wraz z vice prezydentem Krakowa oraz przedstawicielami Lasów Państwowych, Urzędu Miasta Krakowa, Kuratorium, dzieci i rodziców.

W czerwcu – odbyła się wystawa prac plastycznych przedszkolaków w Galerii Rękawka pod hasłem „Z ekologią na co dzień”. Za pomocą ekologicznych materiałów, dzieci tworzyły plastyczne prace obrazujące przyrodę, ochronę środowiska. Dzieci swoje prace wykonywały różnymi technikami, wykorzystywano również rozmaite materiały, m.in.: bibułę, piórka, folie, ceraty. Było to podsumowanie działań ekologicznych w przedszkolach.