Szlaki turystyczne gmin Zabierzów i Krzeszowice

Szlaki turystyczne gmin Zabierzów i Krzeszowice jako miejsce aktywnej edukacji ekologicznej i kulturowej.

Projekt realizowany w 2 obszarach działania:

I Rowerowy szlak brzozowy

 • W uzgodnieniu z Urzędem Gminy Zabierzów, Nadleśnictwem Krzeszowice, Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajobrazowym, Szkołą Podstawową w Brzezia wytyczono i oznakowano szlak rowerowy
 • Szlak obsadzono drzewami (głównie brzozami)
 • Wykonano tablice informacyjno-edukacyjne i mapy które zostały zamontowane przy Rowerowym Szlaku Brzozowym w Brzeziu, Gackach, Kobylanach, Zabierzowie
 • montaż 6 stołów i 12 ławek przy stanowiskach edukacyjnych na trasie Rowerowego Szlaku Brzozowego
 • Zorganizowano konkursy międzyszkolne dotyczące walorów przyrodniczych Rowerowego Szlaku Brzozowego
 • Opracowano scenariusz zajęć edukacyjnych wzdłuż Rowerowego Szlaku Brzozowego
 • Przeprowadzono warsztaty edukacyjne na terenie Rowerowego Szlaku Brzozowego z udziałem dzieci
 • Wydano folder promujący Rowerowy Szlak Brzozowy w nakładzie 1.000 egz.
  • Dokonano uroczystego otwarcie szlaku z udziałem władz gminy i sołectwa, posła z terenu gminy Zabierzów, przedstawiciela Lasów Państwowych, Jurajskiej izby Gospodarczej, szkół leżących na szlaku. Otwarcie szlaku poprzedziły występy dzieci ze szkoły w Brzeziu o tematyce ekologicznej, wręczenie nagród dzieciom za udział w konkursach ekologicznych.

II Inwentaryzacja ciekawych drzew w okolicach Tenczynka

 • Dokonano inwentaryzacji drzew pomników przyrody oraz innych osobliwości przyrody
 • Wykonano tablice informacyjno-edukacyjne i mapy które zostały zamontowane przy pomnikach przyrody w Tenczynku – Rzeczkach, na murze kościoła w Tenczynku, na terenie Zespołu Szkół w Tenczynku
 • Zorganizowano konkursy szkolne dotyczące walorów przyrodniczych okolic Tenczynka
  • Wydrukowano folder informacyjny „Osobliwości przyrody okolic Tenczynka” w nakładzie               500 egz.
 • Łącznie w ramach projektu posadzono 1.132 drzewa, przeprowadzono 200 godzin zajęć edukacyjnych 400 dla dzieci. W realizację projektu zaangażowanych było ok. 500 osób