„Szkoły dla ekorozwoju”

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody koordynowało na terenie Krakowa oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej program Fundacji Partnerstwo dla Środowiska „Szkoły dla ekorozwoju”. Celem programu jest kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych przez wspólne rozwiązywanie problemów ochrony środowiska. Są to praktyczne działania związane z wprowadzeniem usprawnień i oszczędności związanych z gospodarowaniem wodą, energią i odpadami, a także utrzymaniem i tworzeniem ostoi przyrody. Wnioskodawcy w ramach swojej działalności samodzielnie wykonali przeglądy środowiskowe w tematach: cenna energia, nasza woda, użyteczne odpady i ostoje przyrody, a następnie zaplanowali działania zmierzające do poprawy obecnej sytuacji.

Spośród nadesłanych propozycji zostało wyłonionych 50 najlepszych, które otrzymały dotacje przeznaczone na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia