„Posadź jarzębinę na Bursztynowym Szlaku”

Realizowana wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska akcja sadzenia jarzębin wzdłuż rowerowego Szlaku Bursztynowego na odcinku od granicy polsko-słowackiej po Kraków. Jarzębina została wybrana jako drzewo-symbol szlaku Bursztynowego. Kilkaset dzieci i młodzieży oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów posadzili na szlaku 1.500 jarzębin.