„Ochrona stawów i terenów wilgotnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

Projekt realizowany w 2000 r. przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody w porozumieniu z Ojcowskim Parkiem Narodowym, Gminą Alwernia, Gminą Wielka Wieś. Celem projektu była ochrona stawów i terenów wilgotnych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz zabezpieczanie tras migracyjnych płazów.

Projekt był konsekwencją działań prowadzonych w poprzednich latach przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i był odpowiedzią na propozycję współpracy wystosowaną przez Urząd Miejski w Alwerni. Projekt miał za zadanie oprócz zabezpieczenia tras migracyjnych płazów zapoczątkowanie programu ochrony i renaturyzacji małych zbiorników wodnych na terenie Jury. Efektem projektu było bezpieczne przeniesienie do stawów 3.500 płazów, reportaże dla Telewizji Kraków i programu „Arka Noego”, liczne publikacje, spotkania z mieszkańcami, nawiązanie współpracy ze szkołami i przygotowanie projektu „Na ratunek płazom”. Działania polegające na zabezpieczeniu trasy migracyjnej płazów w miejscowości Poręba Żegoty prowadzone były wspólnie z Urzędem Miasta Alwernia i Wydziałem Ochrony Środowiska Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt sponsorowany był przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszty działań w Porębie Żegotach poniesione były przez Urząd Miejski w Alwerni oraz Małopolski Urząd Wojewódzki. Koszty zakupu materiałów do zabezpieczenia trasy migracyjnej płazów w Pieskowej Skale pokrył Ojcowski Park Narodowy, który również nieodpłatnie udostępnił Towarzystwu budynek, jako bazę noclegową.