Ochrona przyrody Ziemi Zabierzowskiej

Celem zadania „Ochrona przyrody Ziemi Zabierzowskiej” była promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Zabierzowskiej i przekonanie mieszkańców, turystów, decydentów do jej ochrony .

Zadanie realizowane w okresie od 02.01.2010 r. do 30.11.2010 r. dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W ramach zadania, we współpracy ze Stowarzyszeniem Obserwator Ziemi Zabierzowskiej oraz placówkami edukacyjnymi z terenu gminy prowadzone były następujące działania:

1Wydana publikacja „Ochrona przyrody gminy Zabierzów”

Publikacja licząca 32 kolorowe strony formatu A4, w nakładzie 1.000 egz. jest aktualną prezentacją przyrodniczych obiektów chronionych na terenie gminy Zabierzów. Publikacja kolportowana nieodpłatnie wśród mieszkańców gminy Zabierzów, turystów.

Przyrodnicze plenery malarskie dla dzieci

Zajęcia prowadzone byłyby na terenach ciekawych pod względem przyrodniczym, mają na celu zwrócenie uwagi dzieci na piękno tych terenów oraz budowę związków emocjonalnych z danym miejscem. Efektem plenerów były prace malarskie, przesłane na konkurs

Konkurs fotograficzny – walory przyrodniczo-krajobrazowe Ziemi Zabierzowskiej

Zorganizowany konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na piękno Ziemi Zabierzowskiej. Fotografie zostały również wykorzystane do prezentacji w publikacji „Ochrona przyrody gminy Zabierzów”oraz na stronach internetowych.

W konkursach nagrodzonych zostało (w różnych kategoriach wiekowych) 50 dzieci indywidualnie oraz 1 nagroda zbiorowa, z placówek: Szkoła Podstawowa w Brzeziu, Szkoła Podstawowa w Zelkowie, Szkoła Podstawowa w Nielepicach, Szkoła Podstawowa w Rudawie, gimnazjum w Zabierzowie, gimnazjum w Rudawie.