Nie śmieć, nie będziesz musiał sprzątać

Cele:

 • Poprawa stanu środowiska poprzez edukację ekologiczną młodzieży i dorosłych w kierunku świadomych konsumentów
 • Wypracowanie nawyku ograniczania ilości śmieci poprzez świadomy wybór opakowań w czasie zakupów w sklepie, noszenia własnych siatek na zakupy, segregowania odpadów
 • Promowanie rozwiązań ekologicznych w środowisku lokalnym
 • Pokazanie realnych i niskonakładowych możliwości rozwiązania problemu odpadów
 • tworzenie przy szkołach punktów nieodpłatnego przyjmowania surowców wtórnych które następnie szkoła sprzedaje zasilając swój budżet

Rezultaty projektu:

 • 6 punktów przyjmowania surowców wtórnych dla wsi (z wykorzystaniem 9 kontenerów)
 • 43 pojemniki do segregacji odpadów w szkołach
 • 7 koszy do zbioru i segregacji odpadów podczas „zielonych szkół”
 • 24 tablice informujące o punktach nieodpłatnego przyjmowania surowców wtórnych
 • 331 godzin zajęć edukacyjnych dla ok. 900 osób
 • 2 ankiety dla mieszkańców Bolechowic i Białego Kościoła (170 + 200 szt).
 • 6 sesji plakatowych (300 uczniów)
 • kompostownik pokazowy przy gimnazjum w Zabierzowie
 • 6 rodzajów ulotek dla mieszkańców przygotowanych przez szkoły oraz Stowarzyszenie „Środowisko i My” o łącznym nakładzie 1.000 szt.