„Nie siedź w domu, wyjdź i posadź drzewo”

Działania rozpoczęte będą od inwentaryzacji charakterystycznych drzew w regionie (o wymiarach pomnikowych, o ciekawym wyglądzie, rzadkich odmian i gatunków), zebrania opowieści, wierszy, piosenek o charakterystycznych drzewach sadzonych dawniej. Przeprowadzone będą również konkursy plastyczne i fotograficzne na najpiękniejsze drzewo okolicy oraz logo o motywie drzewa promujące szlak, gminę, miejscowość, osiedle, ulicę. Drzewo staje się tu pretekstem do spojrzenia na cały krajobraz, przyrodę oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu. Drzewo jest obecne w lokalnej tradycji, historii i sztuce od setek lat. Jest też łącznikiem pomiędzy przyrodą i dziedzictwem kulturowym regionu, często ważnym lokalnym symbolem, a także tematem opowieści, legend, muzyki i tańca.

Istotnym elementem programu będą akcje sadzenia drzew charakterystycznych dla regionu Jury. Szczególna uwagę położymy również na propagowanie starych odmian gatunków drzew owocowych, czego efektem będzie obsadzenie części sadów „dawnymi” gatunkami i odmianami drzew owocowych

Na terenie gminy Klucze przeprowadzona będzie inwentaryzacja pomników przyrody, wytyczona ścieżka przyrodnicza łącząca pomniki przyrody znajdujące się w poszczególnych sołectwach oraz wydana publikacja ,,Pomniki przyrody w gminie Klucze”

Przy gimnazjum w Mnikowie utworzone zostanie centrum informacji przyrodniczej dla turystów odwiedzających rezerwat Doliny Mnikowskiej. Zostanie również wytyczona ścieżka przyrodnicza okolic Doliny Mnikowskiej.