„Nie siedź w domu, wyjdź i posadź drzewo”

Celem projektu było dekorowanie alejami drzew szlaków turystycznych, tras wiodących do ciekawych miejsc, obsadzanie miejsc wypoczynkowych w pobliżu tras turystycznych i stanowisk edukacyjnych na terenie Jury Krakowsko-Czestochowskiej. Działania rozpoczęte zostały od inwentaryzacji przez młodzież charakterystycznych drzew w regionie (o wymiarach pomnikowych, o ciekawym wyglądzie, rzadkich odmian i gatunków), zebrania opowieści, wierszy o charakterystycznych drzewach. Przeprowadzone zostały również konkursy plastyczne i fotograficzne na najpiękniejsze drzewo okolicy oraz logo o motywie drzewa Ogółem w konkursie brało udział 700 dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Powstało 600 prac plastycznych, 100 prac fotograficznych, 200 prac literackich. Istotnym elementem zadania były akcje sadzenia drzew, ze szczególnym uwzględnieniem Dnia Drzewa.

Rezultaty projektu:

  • Posadzonych 7.100 drzew
  • 600 godzin zajęć warsztatowych dla młodzieży, nauczycieli, mieszkańców
  • powstanie Centrum informacji przyrodniczej okolic Doliny Mnikowskiej (ścieżka przyrodnicza, punkt wypoczynkowy, tablice informacyjne, ulotka)
  • powstanie ścieżki przyrodniczej „Drzewa naszej szkoły” przy Szkole Podstawowej nr 114 w Krakowie
  • powstanie stanowiska edukacyjnego „Zielona klasa” przy Zespole Szkół w Alwerni
  • powstanie przystanku ścieżki przyrodniczej przy Gimnazjum w Zabierzowie
  • wydanie publikacji „Pomniki przyrody w gminie Klucze” w nakładzie 1.000 szt.