„Na ratunek płazom”

2Projekt realizowany był na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, obejmując Ojcowski Park Narodowy, 7 gmin (Alwernia, Wielka Wieś, Bukowno, Wolbrom, Sułoszowa, Zabierzów, Trzebinia), 3 powiaty (krakowski, olkuski, chrzanowski).

Rezultaty

  • – Wybudowanie 23 oczek wodnych (w tym 5 na terenach przyszkolnych)
  • – Wykonanie 3 tablic informacyjno-edukacyjnych i przekazanie ich do szkół
  • – Wykonanie 2 pomostów – stworzenie punktów edukacji przyrodniczej przy
    wybudowanych stawach
  • –  Inwentaryzacja stawów, miejsc lęgowych płazów i otoczenie ich opieką
  • – Bezpieczne przeniesienie do stawów 5.900 płazów w Porębie Żegoty i w Pieskowej Skale),
  • – Przeszkolonie uczniów i nauczycieli chętnych do podjęcia działań w terenie – ok. 500 osób.
  • – Wykonanie materiałów edukacyjnych nt. płazów.
  • – Przeszkolonie osób chętnych do założenia oczek wodnych na swoich działkach – ok. 20 osób.

Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody było organizatorem projektu.

Pozostali uczestnicy to 10 szkół, Ojcowski Park Narodowy, Urząd Miasta Alwernia, Urząd Gminy Wielka Wieś, Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów, Liga Ochrony Przyrody – Oddział Powiatowy w Olkuszu, Parafia św. Mikołaja w Białym Kościele (m.in. udostępnienie terenu Parafii dla budowy stawu i prowadzenia działań ekologicznych), stowarzyszenie Greenworks (w zakresie warsztatów edukacyjnych w Popradzkim Parku Krajobrazowym), osoby prywatne (rodzice, mieszkańcy, nauczyciele, przedsiębiorcy)