„Kraków przyjazny mieszkańcom”

Celami projektu były:

1) zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, nt możliwości przeciwdziałania niszczeniu środowiska oraz zakładania stowarzyszeń lokalnych,

2) zwiększanie powierzchni terenów zielonych,

Rezultaty:

– posadzonych 225 drzew , krzewów i pnączy,

– udział w 25 postępowaniach administracyjnych – doprowadzenie do uchylenia 4 decyzji inwestycyjnych – wydanych z naruszeniem prawa i szkodliwych dla środowiska,

– wydanie poradnika „Masz prawo” – informacje o przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska,

– wydanie folderu „Pracują dla Ciebie) – informacja o krakowskich instytucjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,

– prowadzenie punktu porad związanych z ochroną środowiska