„Jura – w zgodzie z naturą”

Projekt pozwolił uczniom i mieszkańcom, włączyć się do działań na rzecz ochrony przyrody, zarówno poprzez zgłębianie odpowiedniej wiedzy, jak i podjęcie działań praktycznych. Wybudowano 5 oczek wodnych, 4 skalniaki, wykonano podstawę dla gniazda dla bociana, zainstalowano 2 tablice informacyjno-edukacyjne, zorganizowano 10 wycieczek – warsztatów edukacyjnych na tereny podmokłe, wykonano szereg szkolnych materiałów edukacyjnych (prezentację komputerową „Nasze płazy”, foldery, plakaty, albumy) służących bieżącej edukacji ekologicznej uczniów w poszczególnych szkołach, przeszkolono 15 uczniów i 3 nauczycieli w zakresie fotografii przyrodniczej, zorganizowano wycieczkę – zwiedzanie Stacji Automatycznego Monitoringu Powietrza oraz Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Projekt realizowany we współpracy ze szkołami podstawowymi w Białym Kościele, Bolechowicach, Grojcu, Kluczach, Porębie Żegoty, Trzebini Gaju, gimnazjum w Zabierzowie, Oddział Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody w Olkuszu. W realizacji pomagali również: Urząd Miasta Alwernia, urzędy gmin Klucze, Wielka Wieś, Zabierzów, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, Dom Opieki Kościoła Zielonoświątkowców w Kluczach, osoby prywatne (mieszkańcy, nauczyciele, lokalni przedsiębiorcy). Ogółem w działaniach wzięło udział ok. 1.000 osób.