Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody poprzez ochronę płazów i tworzenie ogrodów naturalistycznych

Celem projektu jest angażowanie szkół i społeczności lokalnych w tworzenie ogrodów naturalistycznych jako lokalnych ostoi przyrody. Projekt dotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz GARDENA Polska sp. z o.o.