„Drzewo Życia na szlaku Greenways Kraków – Oświęcim”

Celem projektu jest udekorowanie alejami drzew odcinka szlaku Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń przebiegającego przez teren woj. małopolskiego. Spowoduje to „ożywienie” trasy rowerowej i wyraźne zaznaczenie jej w terenie. Realizacja zadania przyczyni się także do ochrony rodzimych odmian i gatunków drzew (w tym również owocowych).

Realizację projektu rozpoczęto od inwentaryzacji przez młodzież drzew z regionu oraz październikowej akcji sadzenia drzew. W ciągu roku szkolnego organizowane są akcje zbierania opowieści, wierszy, piosenek o charakterystycznych drzewach sadzonych dawniej. Przeprowadzono również konkursy plastyczne i fotograficzne na najpiękniejsze drzewo na szlaku oraz konkurs na logo o motywie drzewa. Drzewo stało się pretekstem do spojrzenia na cały krajobraz, przyrodę oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu. Na pierwszą edycję konkursu napłynęło prawie 200 prac, których tematem przewodnim było Drzewo na szlaku Greenways Kraków-Oświęcim.

W roku 2003 Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody zainicjowało obchody 20 pażdziernika jako Dnia Drzewa akcją sadzenia drzew. Zielone szlaki ozdobiło wówczas 1500 drzew posadzonych przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców miejscowości leżących przy szlaku.