Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza

„Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza”

Celem ogólnym zadania „Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza” było zwrócenie uwagi na rolę drzew w zmniejszaniu zanieczyszczenia powietrza, wspieranie akcji ochrony drzew w Małopolsce.
Celami szczegółowymi były:
• rozbudzenie zainteresowań dzieci przyrodą, a w szczególności drzewami, poprzez udział w konkursach,
• aktywizacja mieszkańców i organizacji społecznych do działań na rzecz ochrony drzew i terenów
zielonych
• uspołecznianie procedur związanych z ochroną zieleni i zwiększaniem społecznego udziału w
podejmowaniu decyzji.
• ochrona drzew przed nieuzasadnionym wycinaniem
Zadanie obejmowało działania w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno–edukacyjne, konkursy lub przedsięwzięcia (akcje sadzenia drzew), upowszechniające wiedzę
ekologiczną, promocję zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz ochronę drzew. W ramach działań edukacyjnych realizowane były konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu Małopolski. Zajęcia w których temat „Drzewo” wykorzystaliśmy jako inspirację do własnej twórczości artystycznej dzieci, służyć miały zwiększaniu ich wrażliwości na piękno przyrody. Konkursy dotyczyły charakterystycznych drzew w regionie i były realizowane w trzech kategoriach tematycznych (konkurs literacki oraz plastyczny i fotograficzny na najpiękniejsze drzewo okolicy) i różnych kategoriach wiekowych (od przedszkola do szkół średnich). Na konkursy wpłynęło ogółem 356 prac.
 http://splusina.szkolnastrona.pl/art,214,cierpliwosc-poplaca
 http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9031924,tenczynek-najpiekniejszy-milorzab,id,t.html
 http://chronmydrzewa.pl/%E2%80%A2-konkurs-literacki/
 http://chronmydrzewa.pl/%E2%80%A2-konkurs-plastyczny/
 http://chronmydrzewa.pl/%E2%80%A2-konkurs-fotograficzny/
W szkołach podstawowych w Bolechowicach oraz w Brzeziu przeprowadzane były zajęcia edukacyjne, m.in. wycieczka do lasu – obserwacja zwierząt, poznanie niektórych drzew, krzewów i roślin zielnych.
Wykonanie zielników. W tych samych szkołach zorganizowane były przedstawienia szkolne dotyczące ochrony drzew:
– Brzezie – przedstawienie ,, W lesie”,
– Bolechowice „Najpiękniejsze drzewo okolicy” – montaż słowno-muzyczny.

czytaj dalej: Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza.pdf