Przegorzały stracą cenny las łęgowy?

przegorzaly-straca-cenny-las