ISPINA

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest właścicielem łąki położonej niedaleko Krakowa w miejscowości Ispina w Obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka. Działka została zakupiona dzięki nawiązkom sądowym orzeczonym przez sąd na rzecz stowarzyszenia. Niestety biedne państwo polskie nie stać na to aby nawiązki sądowe orzekane za niszczenie środowiska nadal były przekazywane organizacjom społecznym i nie można już liczyć na wykup sąsiednich łąk z tych środków. Ostoja obejmuje łąkę przylegającą do lasu dzięki czemu obserwować tu można nie tylko motyle modraszki, ale również ciekawe akcje jak np. próbę polowania przez lisa na bociana. Łąka świeża jest raz do roku koszona jesienią.

bocian-i-lis-kadr