Staw przy cegielni

Społeczna Ostoja Przyrody Staw przy Cegielni w Krakowie

Ostoja obejmuje staw, zadrzewienia o charakterze łęgowym oraz fragment łąki. Teren został uratowany kilka lat temu przez mieszkańców osiedla Rybitwy i Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody przed zabudową stacją diagnostyki maszyn budowlanych. Po nieudanej próbie ustalenia warunków zabudowy, Urząd Miasta Krakowa oddał teren w nieodpłatne użyczenie Towarzystwu na Rzecz Ochrony Przyrody z przeznaczeniem na społeczną ostoję przyrody.

Teren jest w dyspozycji Towarzystwa od 2003 r. Przez pierwsze trzy lata był nieodpłatnie użyczony stowarzyszeniu przez Gminę Miejską Kraków, a następnie urzędnicy stwierdzili że nie można pozwolić na nieodpłatne korzystanie z terenu przez organizację i od tego czasu działka jest przez Towarzystwo dzierżawiona odpłatnie. Koszt dzierżawy jest ponoszony przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody z wpłat z tytułu 1% odpisu od podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego oraz od dwóch lat przez panią która pragnie pozostać anonimowym darczyńcą.

Ostoja jest publicznie dostępna, znajduje się tu drewniany pomost obserwacyjny nad stawem, jest pod stałą kontrolą zamieszkujących obok sąsiadów, sprzątana, a teren łąki wykaszany.