PRAWO DO ŚRODOWISKA

Prawo do zdrowego i zrównoważonego środowiska należy do podstawowych praw człowieka.Nieodzownymi elementami tego prawa do środowiska są:
• prawo do informacji,
• prawo do wyrażania opinii,
• prawo do inicjowania procedury prawnej,
• prawo do udziału w procesach decyzyjnych.